Hempel

Hempel

 
 
 
 
 
 
Side

Varer 1-40 af 160

Faldende orden
Side

Varer 1-40 af 160

Faldende orden

HEMPEL er en af verdens førende producenter af skibsmaling.

Hempels program til lystbåde er omfattende og indeholder alt hvad du har brug for til beskyttelse af din båd.

Forskellige typer lakker, primere,bundmalinger, fribordsmalinger, rens, vask, polish, voks og træpleje.
Hos os kan du få gode råd om hvordan du plejer og vedligeholder din båd.

Vores motto er "Keep Sailing". Vi har derfor lavet denne website for at gøre dit liv lettere og dit malerjob vellykket.

• Se sikkerheds-/produktbladene for at få yderligere produktinformation og indhold.
• Læst altid etiketten grundigt, og kontakt os, hvis du er usikker på, hvordan produkterne skal bruges.
• Brug passende personlige værnemidler.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation, der passer til det anvendte produkt. Brug eventuelt åndedrætsværn. Undgå at indånde damp/støv.
• Åbn bøtterne forsigtigt.
• Tør straks spild op.
• Undgå at spise eller drikke i nærheden af opbevaret eller påført maling.
• Må ikke indtages. Hvis produktet indtages, skal der straks søges lægehjælp, og beholderen eller etiketten tages med.
• Nogle produkter kan give irritation. Søg altid læge, hvis du er i tvivl.
• Hvor det er muligt, bør afrenset bundmaling opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis.
• Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse af affald.

Bundmaling

Fouling release system

Ecopower

Maling af propeller

Topcoat/Emalje

Primere/Grundere, Fillers

Fortyndere

Behandling af Teaktræ

Lakker

Bådpleje