Klagemuligheder

Vi er kede af at du har gjort et dårligt køb eller haft en dårlig oplevelse hos Aarhus Sea Shop. Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan rette fejlen og samtidig forbedre forretningsgangen. Vil du klage har du følgende muligheder: 

 

Oplysning om klagemuligheder 
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@aarhusseashop.dk.

 

Hvis du vil gå videre med din klage 
En klage over en vare eller tjenesteydelse, du har købt hos os, kan du indgive til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk