Få støtte til nye joller med en fondsansøgning

HVAD?
Sejlklubber landet over søger og får tilskud til nye joller hvert år.
Din sejlklub kan også være med... 

HVORFOR?
Fonde støtter projekter med almentnyttige formål, herunder også at få flere sejlere på vandet.
Ofte henvender lokale projekter sig til unge mennesker eler udsatte grupper som foreksempel handicappede

HVEM?
Fondstøtte støtter ofteste non profit projekter i klubregi

BÅDE?
Vi tilbyder jolle- / bådtyper der henvender sig til junior og ungdomssejlads, familie sejlads og handicapsejlads
RS Tera, RS Quba, RS Feva, RS Vision og RS Venture

RS Sailing
Vi hjælper klubber med rådgivning i forbindelse med udformning af fondsansøgningen, og ikke mindst belønner vi sejlklubber der lykkes med en fondsansøgning, ved at reducere prisen på bådpakker 

HVORDAN?
Kontakt os hvis jeres sejlklub pusler med et projekt, så kan vi drøfte det videre forløb
Det er vigtigt at I har afklaret hvem (hvilken målgruppe) jeres projekt henvender sig til, og havd får målgruppen ud af projektet
I kan også få råd og vejledning af Dansk Sejluinions klubkonsulenter i ansøgningsfasen

INFO
Dette tilbud gælder ved bestilling af én eller flere "pakker" inden xx. marts 2017
Priserne er afhentet i Egå i forbindelse med samlet levering forår 2017
Eventuel opgradering og tilkøb af jollevogne, jollepressenning m.v. se særskilt prisliste