Få støtte til nye joller med en fondsansøgning

RS Sailing

Vi hjælper klubber med rådgivning i forbindelse med udformning af fondsansøgninger, og ikke mindst belønner vi sejlklubber der lykkes med en fondsansøgning, ved at reducere prisen på bådpakker.

 

Hvad?
Sejlklubber landet over søger og får tilskud til nye joller hvert år.
Din sejlklub kan også være med... 

 

Hvorfor?
Fonde støtter projekter med almentnyttige formål, herunder også at få flere sejlere på vandet.
Ofte henvender lokale projekter sig til unge mennesker eller udsatte grupper, som for eksempel handicappede.

 

Hvem?
Fondstøtte støtter oftest nonprofit projekter i klubregi.

 

Hvilke både?
Vi tilbyder jolle- / bådtyper der henvender sig til junior og ungdomssejlads, familiesejlads og handicapsejlads
RS Tera, RS Quba, RS Feva, RS Vision og RS Venture.

 

Hvordan?
Kontakt os hvis jeres sejlklub pusler med et projekt der skal bruge en fondsansøgning, så kan vi drøfte det videre forløb.
Det er vigtigt at I har afklaret hvilken målgruppe jeres projekt henvender sig til, og hvad målgruppen får ud af projektet.
I kan også få råd og vejledning af Dansk Sejlunions klubkonsulenter i ansøgningsfasen.