Lej vores RIB båd

Lej vores RIB båd
Mangler du en båd til jollestævne eller lign? Så kan du leje Aarhus Sea Shops RIB båd

Pro-Safe 740
Motor: 150 HK Meccury
Længde: 740 cm
Bredde: 280 cm
Godkendt til 10 personer
Mindste lejeperiode er én dag.
Depositum efter nærmere aftale

Lejepris kr. 5.000,- + moms pr. dag

Kontakt os på info@aarhusseashop.dk eller tlf.: +45 86 78 61 11


Generelle lejebetingelser

 • Der skal fremvises pas/kørekort leje. Andet ID accepteres IKKE
 • Lejer påtager sig det fulde ansvar for båden, og vil  bliver stillet til ansvar økonomisk, herunder for udbedring af skader, bugsering, nyanskaffelse eller lignende, hvis båden, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand som ved overdragelsen. Dette gælder også selvom lejeren er uden skyld heri
 • Redningsveste og svømmeveste må ikke bruges til badning
 • Vis hensyn til miljøet. Smid ikke affald eller andre genstande i vandet. Dette inkluderer også cigaretskod og lign.
 • Hold altid afstand på mindst 30 meter til andre både
 • Det er ikke tilladt at trække båden op på land eller på en strand.
 • Der skal der altid være minimum 2 meter vand under kølen.
 • Båden må kun benyttes mellem solopgang og solnedgang.
 • Promillegrænsen gælder også på vandet.
 • Musik ombord må ikke kunne høres ind på land.
 • Båden er fuld tanket ved overdragelse, båden skal ligeledes være fuld tanket ved tilbagelevering.
 • Hvis udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter hertil lejer. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for evt. tildelte bøder eller lignende. Tildeles udlejer bøder, som følger af lejers adfærd, vil bøden blive efter opkrævet hos lejer.


Ansvar & erstatning

 • Sikkerhedsudstyret må kun benyttes i tilfælde af nød. Nød er når der er fare for ombordværendes liv.
 • Lydsignal gives kun når der er fare for kollision i dårligt vejr.
 • Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser i forbindelse med tilbagelevering, ring på 40 43 39 99
 • Bliver lejer påsejlet, forpligter lejer sig til selv at indhente oplysninger om forsikring hos skadevolder, idet lejer har det fulde ansvar for båden.
 • Gør lejer skade på andres ejendom under sejlads, har lejer pligt til at udveksle oplysninger med skadelidte.
 • Rengøringsgebyr på kr. 500,- opkræves, hvis båden ikke leveres tilbage i opryddet/rengjort stand.
 • Der skal ALTID være Svømmeveste ombord til det antal personer der er ombord. Der er ikke pligt til at bære redningsveste. Men vi anbefaler det.


Afbestilling & aflysning

 • Afbestilling skal foregå ved at sende en mail til info@aarhusseashop.dk med oplysning om navn og bookingtidspunkt.
 • Ved afbestilling med mere end 2 uger til lejestart refunderes det fulde beløb.
 • Ved afbestilling med mindre end 2 uger før lejestart refunderes beløbet ikke.
 • Ved pludselig opståede situationer med øget risiko ved sejlads, f.eks. dårligt vejr eller blæst, har udlejer ret til at aflyse bookingen.
 • Lejer har ikke ret til kompensation i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri eller andre uforudsete forhold. Leje og eventuelt depositum tilbagebetales naturligvis i disse tilfælde.
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes, at det er uforsvarligt at udleje, eller hvis ovenstående regler ikke overholdes. 

 

Krav til fører

 • Føreren skal mindst have duellighedsbevis eller speedbådskørekort.
 • At føre båden ifølge gældende regler for sejlads.
 • At kontrollere at alt udstyr ifølge udstyrs listen er tilstede
 • At fartøjet afleveres i samme stand, som det er modtaget.
 • Jeg er bekendt med farvandets dybder mv. – herunder hvor der ikke må sejles, ligesom jeg er bekendt med benyttelsen af, søkort og nødraketter.
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer.
 • Lejer forpligter sig til en selvrisiko på op til kr. 12.000,- ved skader på båd og udstyr.